Adunari Generale Ordinare ale Actionarilor

Adunari Generale Ordinare ale Actionarilor

  • 2021
  • 2020
  • Arhiva 2019
  • Arhiva 2018
  • Arhiva 2014 - 2017

Buletin vot secret pf actualizat

Buletin vot secret pj actualizat

Buletin vot secret prin coresondenta pf actualizat

Buletin vot secret prin coresondenta PJ actualizat

Candidați Consiliu de Administrație

Buget venituri si cheltuieli 2021

Plan investitii 2021

Proiect hotărâre agoa

Împuternicire specială persoană juridică 2020

Împuternicire specială persoană fizică 2020

Buletin de vot prin corespondență persoană fizică

Buletin de vot prin corespondență persoană juridică

Buletin de vot persoană juridică

Buletin de vot persoană fizică

Buletin de vot secret persoană juridică

Buletin de vot secret persoană fizică

Convocator AGOA 23.11.2020

Raport curent desfasurare AGEAAGOA

Raport curent hotarere AGOA

Imputernicire speciala persoana juridica 2020 – vot secret actualizat

Imputernicire speciala persoana fizica 2020 – vot secret actualizat

Buletin de vot prin corespondenta persoana juridica actualizat

Buletin de vot prin corespondenta persoana fizica actualizat

Buletin de vot secret persoana juridica actualizat

Buletin de vot secret persoana fizica actualizat

Lista oferte audit

Raport audit 2019

Bilant 2019 neauditat

Buletin de vot persoana fizica

Buletin de vot persoana juridica

Proiect de hotarare AGOA

Punctul 7 ordinea de zi – Completare program investitii

Punctul 4 ordinea de zi – Indeplinirea indicatorilor de performanta si obiective 2019

Punctul 2 ordinea de zi – Propunere distribuire profit

Punctul 1 ordinea de zi – Raportul consiliului de administratie

Imputernicire speciala persoana fizica vot secret 2020

Imputernicire speciala persoana juridica vot secret 2020

Imputernicire speciala persoana juridica 2020

Imputernicire speciala persoana fizica 2020

Convocator AGER AGOA 23.04.2020

Buletin de vot secret prin corespondenta persoana juridica

Buletin de vot secret prin corespondenta persoana fizica

Buletin de vot secret persoana juridica

Buletin de vot secret persoana fizica

Buletin de vot prin corespondenta persoana juridica

Buletin de vot prin corespondenta persoana fizica

Adunari Generale Ordinare ale Actionarilor – anul 2017

Buletin de vot persoana fizica

Buletin de vot persoana juridica

Buletin de vot prin corespondenta persoana fizica

Buletin de vot prin corespondenta persoana juridica

Buletin de vot secret

Completare ordine de zi A.G.O.A Feper SA 2017

Imputernicire speciala persoana fizica

Imputernicire speciala persoana juridica

Lisata candidati

Proiect hotarare A.G.O.A. decembrie

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Feper SA 2017

Bugetul de venituri si cheltuieli Feper SA 2018

Buletin de vot persoana fizica 2017

Buletin de vot persoana juridica 2017

Buletin de vot prin corespondenta persoana fizica 2017

Buletin de vot prin corespondenta persoana juridica 2017

Convocator A.G.O.A. Feper SA 2017

Imputernicire speciala persoana fizica

Imputernicire speciala persoana juridica

Proiect de Hotarare A.G.O.A. Feper SA – decembrie 2017

Raportul auditului Feper SA 2016

Raportul consiliului de administratie privind activitatile economico-financiare ale anului 2016

Bilant 2016

Buletin de vot persoana fizica

Buletin de vot persoana juridica

Buletin de vot prin corespondenta persoana fizica

Buletin de vot prin corespondenta persoana juridica

Buletin de vot secret persoana fizica

Buletin de vot secret persoana juridica

Buletin de vot secret prin corespondenta persoana fizica

Buletin de vot secret prin corespondenta persoana juridica

Imputernicire speciala persoana fizica

Imputernicire speciala persoana juridica

Imputernicire speciala vot secret persoana fizica

Imputernicire speciala vot secret persoana juridica

Convocator AGOA 20-21 aprilie 2017

Program investitii 2017

Proiect de hotarare AGOA

Raport privind criteriile de performanta pentru anul 2016

Adunari Generale Ordinare ale Actionarilor – anul 2016

Adunari Generale Ordinare ale Actionarilor – anul 2015

Adunari Generale Ordinare ale Actionarilor – anul 2014