Director General

Director General

Director General al Societatii Feper S.A.

Conform prevederilor Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie deleaga o parte din atributiile de conducere a societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General.

In data 28.12.2020 Consiliul de Administratie a numit Director General al Societatii pe dl. Constantin Valentin Stefan, cu un mandat cuprins intre 15.02.2021- 22.02.2023.