Director General

Director General

Director General al Societatii Feper S.A.

Conform prevederilor Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie deleaga o parte din atributiile de conducere a societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General.