Membrii Consiliului de Administrație

Membrii Consiliului de Administrație

Membrii Consiliului de Administrație

Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din 3 membri, aleși de către adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 10.03.2022. Membrii consiliului de administrație își aleg din rândul lor președintele. Mandatul actualului consiliu de administrație este valabil până la data de 18.03.2026.