PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

FEPER SA, in calitate de beneficiar, cod de identificare fiscală 752, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/1092/1991, cu sediul în Municipiul București, Bld. Dimitrie Pompeiu, Sector 2, România, derulează începând cu data de 01.01.2024 proiectul cu titlul “ „Realizarea unei capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară” cod proiect 602, implementat la nivel national de către Ministerul Energiei în calitate de autoritate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta 6. Energie.

Valoarea totală a proiectului este de 4.611.510,27 lei cu TVA, respectiv 3.875.218,71 lei fără TVA din care:

2.614.500,00 lei fără TVA – Valoarea totală eligibilă

2.240.999,99 lei fără TVA – Valoarea maximă eligibilă nerambursabilă

373.501,01 lei fără TVA – Valoarea eligibilă nerambursabilă din contribuția proprie a beneficiarului

1.260.718,71 lei – Valoarea neeligibilă

736.291,56 lei – Valoarea TVA

Obiectivul general al proiectului consta in creșterea producției de energie din surse regenerabile prin utilizarea surselor regenerabile de producere a energiei electrice, in particular prin realizarea unei noi capacitati de producere a energiei din surse regenerabile solare de 0.7 MW pentru producerea de energie electrica.Acesta contribuie la indicatorii de proiect prin cresterea capacitatii operaționale de producere a energiei din surse regenerabile, prin reducerea gazelor cu efect de sera prin inlocuirea consumului de energie produsa din surse poluante cu energia produsa printr-o capacitate de productie neutra din punct de vedere al emisiilor cu gaze cu efect de sera, prin cresterea productiei brute de energie primara de surse regenerabile si prin cresterea producției totale de energie electrica din surse regenerabile.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Instalarea unei noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile de 0.7MW, cuantumul ajutorului de stat solicitat este 642.857,14 EURO/MW, respectiv 2.240.999,99 lei, 449999,998 euro.

2. Protecția mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

3. Creșterea producției brute de energie electrică din surse regenerabile solare.

4. Creșterea producției totale de energie electrică din surse regenerabile solare

Perioada implementării proiectului: 01.01.2024 – 31.12.2024

Date de Contact

Buzatu Danut Florin

021 242 0275

danut_buzatu@feper.ro

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”